സാമൂഹികം

ഭൃത്യന്മാരുപേക്ഷിച്ചുപോയ സഞ്ജീവകന്‍ എന്ന കാള

ഈശ്വരന്റെ സംരക്ഷണയുണ്ടങ്കില്‍ എന്തും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും, ദൈവഹിതം മറിച്ചായാല്‍ നശിക്കുകയുംചെയ്യും. കാട്ടില്‍ അനാഥനാക്കി വിട്ടാലും ആയുസ്സിന് ബലമുണ്ടെങ്കില്‍ ജീവിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. സുരക്ഷിതരാണെന്നു ചിന്തിച്ചു വീട്ടിലിരുന്നാലും ഫലം മറിച്ചു സംഭവിക്കുകയും...

Read more

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍

രാജകുമാരന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി പണ്ഡിതബ്രാഹ്മണന്‍ ഒരു എളുപ്പവഴി കണ്ടെത്തി. കഥകളിലൂടെ നീതിശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പൊരുള്‍ രാജകുമാരന്മാര്‍ക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. അങ്ങനെ അഞ്ചുതന്ത്രങ്ങളും കുമാരന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. ഈ കഥകളാണ് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകളെന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

Read more

ഓണാശംസകള്‍

കഴക്കൂട്ടം ചന്തയില്‍ ഞാനും 'വിളവെടുപ്പ്' നടത്തി, വാഴയില ഉള്‍പ്പെടെ. ഇനി വിളവെടുപ്പുത്സവമായ ഓണം കൊണ്ടാടട്ടെ! അടുത്ത ഓണത്തിനെങ്കിലും സ്വന്തമായി കൃഷിചെയ്ത് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന പച്ചക്കറികള്‍ ഉണ്ടാകാം എന്ന...

Read more

ഓണം വരവായി

തൊഴുത്തില്ല, പശുവില്ല, ചാണകമില്ല. മുറ്റമില്ല, മണ്ണില്ല, പൂക്കളമില്ല. പൂന്തോട്ടമില്ല, പൂവില്ല, പൂവിളിയില്ല. വാഴയില്ല, ഇലയില്ല. എന്നാലുമെനിക്കിന്നത്തം. വീണ്ടും ഓണം വരവായി.

Read more

അവധി ആഘോഷം

"എടാ കൊച്ചനേ, നീയെന്താ എപ്പഴും ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാരാ കറങ്ങി നടക്കണത്? സ്കൂളീപോണ്ടേ? പഠിക്കാനൊന്നൂല്ലേടാ?" "ശ്രീയണ്ണാ, ഈ വര്‍ഷം നല്ല കോളാണണ്ണാ. ക്രിക്കെറ്റ് കളിച്ചുകളിച്ച് മടുത്തു! കൊറേനാളായി മഴ...

Read more

മതപരിവര്‍ത്തനത്തെയും പരാവര്‍ത്തനത്തെയും കുറിച്ച് ഗാന്ധിജി

" 'ഭയം, സമ്മര്‍ദ്ദം, പട്ടിണി എന്നിവകൊണ്ടോ ഭൗതികാവശ്യലാഭത്തിനോ ഒരാളുടെ പ്രേരണയാലോ മറ്റൊരു മതം സ്വീകരിക്കുന്നത് മതപരിവര്‍ത്തനമല്ല. അങ്ങനെ പോയവരെ തിരിച്ചു ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം' എന്നാണു ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത്....

Read more

വിവരാവകാശനിയമം 2005

(The Right to Information Act, 2005) ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ ഭരണനിർവ്വഹണം (ജമ്മുകാശ്മീര്‍ ഒഴികെ) സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവകാശം നൽകുന്ന 2005ലെ ഒരു സുപ്രധാന...

Read more
Page 4 of 4 1 3 4

കൂടുതല്‍ പോസ്റ്റുകള്‍