ചിത്രം

ഏതാണീ പുഷ്പം?

ഈ പുഷ്പം എന്താണെന്ന് പറയാമോ? കടകളിലൊന്നും വാങ്ങാന്‍ കിട്ടാറില്ല. എന്നാല്‍ നാട്ടിന്‍പുറത്തു വളര്‍ന്നവര്‍ / വളരുന്നവര്‍ കണ്ടുകാണാനിടയുണ്ട്. വേറെ നൂറുകൂട്ടം പണിയുണ്ട്, ആനക്കാര്യത്തിനിടയ്ക്കാണോ ചേനക്കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടു...

Read more

കോവളം ബീച്ചിലെ കടല്‍ ചൊറി (ജെല്ലി ഫിഷ്‌)

ഒരു ദിവസം ബ്ലോഗ്ഗിലെ തല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ('ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട്' എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കാനപേക്ഷ) കുടുംബവുമായി നേരെ കോവളം സന്ദര്‍ശിച്ചു. അപ്പോള്‍ കണ്ട ചില കാഴ്ചകള്‍ പകര്‍ത്തിയത് ഇവിടെ...

Read more
Page 3 of 3 1 2 3

കൂടുതല്‍ പോസ്റ്റുകള്‍