തത്ത്വചിന്ത

കര്‍മ്മവും കൃതഘ്‌നതയും

"എനിക്കു കര്‍മ്മം ചെയ്യണം, ഒരാള്‍ക്കു നന്മ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്; പക്ഷേ ഞാന്‍ ആരെ സഹായിക്കുന്നുവോ അയാള്‍ കൃതഘ്‌നനായും എനിക്കു വിരോധിയായും ആയിത്തീരുന്നു. തൊണ്ണൂറുശതമാനവും അങ്ങനെയാണ്. അതുനിമിത്തം എനിക്കു...

Read more

തത്ത്വചിന്തകര്‍

തത്ത്വചിന്തകര്‍ - തത്ത്വം ചിന്തയില്‍ മാത്രമായവര്‍. പണ്ടൊക്കെ ചായക്കടയും ചാരായക്കടയും ആര്‍ട്സ്‌ ക്ലബ്ബും കലുങ്ങും ഒക്കെയായിരുന്നു പ്രാദേശിക തത്ത്വചിന്തകരുടെ താവളം. ഇക്കാലത്ത് അവരെല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ചേക്കേറി ആഗോളതത്ത്വചിന്തകരായി....

Read more
Page 3 of 3 1 2 3

കൂടുതല്‍ പോസ്റ്റുകള്‍