തത്ത്വചിന്ത

നാരായണഗുരുവിന്റെ വിളംബരവും ഹിന്ദുമതവും

നൂറുവര്‍ഷം മുന്‍പ് നാരായണഗുരു അദ്വൈത പ്രചരണാര്‍ത്ഥം ആലുവയില്‍ അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം, ശ്രീ രാമകൃഷ്ണമിഷന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധകേരളം മാസികയ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രസ്താവനയിലെ വാക്യങ്ങള്‍ ഭംഗിയായി ശിവഗിരി വൈദികമഠത്തിന്റെ...

Read more

മഹാബലി – ശ്രീരാമനുപോലും മാതൃകാപുരുഷന്‍

"രാമാ, മഹാബലിയുടെ ചരിതം നിന്നില്‍ ഈ സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശം നിറയ്ക്കട്ടെ. സത്യത്തിന്റെ നേരറിവില്ലാത്തവരും സ്വയം ഗുരുക്കളായി അവരോധം ചെയ്തവരുമായവരുടെ വാഗ്ധോരണികളില്‍ വീണുപോകാതെ നീ സൂക്ഷിക്കണം. മഹാബലിയെപ്പോലുള്ള പാവനചരിതന്മാരെയാണ്...

Read more

ശ്രീ മഹാബലിയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന

ജന്മനാൽ ഞാൻ, ഒരു അസുരനാണ്, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ വിഷ്ണുവൈരിയല്ല, എന്നുമാത്രമല്ല, വലിയ വിഷ്ണു ഭക്തനുമാണ്‌. ഹിരണ്യകശിപുവിൻറെ മകൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഉണ്ടല്ലോ? ആ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിൻറെ പുത്രൻ വിരോചനമഹാരാജാവിൻറെ...

Read more

ധ്യാന ചിന്തകള്‍

ഏകാഗ്രത, ധ്യാനം, ബ്രഹ്മം, മായ, മൌനം, മന്ത്രം, തന്ത്രം, സംന്യാസം, സാക്ഷാത്കാരം, സമാധി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാരാസൈക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോ. വി. ജോര്‍ജ് മാത്യു എഴുതുന്നു. മനസ്സു ശൂന്യമാക്കാനുള്ള...

Read more

ഗര്‍ജ്ജിക്കൂ അജസിംഹങ്ങളേ…

ആട്ടിന്‍കൂട്ടത്തില്‍ വളര്‍ന്ന്, 'ബാ ബാ' എന്നുകരഞ്ഞ്, സ്വന്തം ശൌര്യം തിരിച്ചറിയാതെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ സ്വാധീനത്താല്‍ സ്വയം ദുര്‍ബ്ബലനാണെന്നു കരുതുന്ന അജസിംഹമാകാതെ, ആത്മബോധം വീണ്ടെടുത്ത് സ്വതന്ത്രരാവൂ.

Read more

സഹായിക്കുന്നവന്‍ വിരോധിക്കുന്നു, എന്തുചെയ്യും?

കര്‍മ്മയോഗം നമ്മെ നിഷ്‌കാമമായും, നിസ്സംഗമായും, 'ആരെ സഹായിക്കുന്നു, എന്തിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു' എന്നുള്ള ചിന്ത കൂടാതേയും കര്‍മ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു. കര്‍മ്മം ചെയ്യുന്നത് തന്റെ പ്രകൃതിയായതുകൊണ്ടും,...

Read more

ഭാവാദ്വൈതവും ക്രിയാദ്വൈതവും – എപ്പോള്‍ എങ്ങനെ?

എല്ലാം അദ്വൈതസത്യമാണെന്നുള്ള ഭാവം സദാ നിലനിര്‍ത്തണം. എന്നാല്‍ തല്ക്കാലത്തേയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ലോക വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ ഒരിടത്തും അത് പകര്‍ത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ കാഴ്ചകളിലും അദ്വൈതം കാണണം. എന്നാല്‍ ഗുരുസന്നിധിയില്‍...

Read more

ആര്‍ത്തവകാലം ഈശ്വരാരാധനയ്ക്ക് അശുദ്ധിയാണോ?

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു ആഹ്വാനമാണിത്. ഇരപ്പനെയും ദാഹകനെയും ഋതുമതിയായ പെണ്ണിനേയും ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരേ സമതയില്‍ കാണുന്ന ദര്‍ശനം! ആരും ആര്‍ക്കും മുകളിലോ താഴെയോ അല്ലെന്ന കാഴ്ചപ്പാട്...

Read more

മദ്യവും ശ്രീനാരായണധര്‍മ്മവും

കൊല്ലവര്‍ഷം 1100 ചിങ്ങത്തില്‍ ശിവഗിരി മഠത്തില്‍വച്ച് ശ്രീനാരായണഗുരു അരുളിച്ചെയ്ത ഉപദേശങ്ങള്‍ പദ്യരൂപത്തില്‍ ആത്മാനന്ദ സ്വാമി എഴുതി ശ്രീനാരായണതീര്‍ത്ഥര്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 'ശ്രീനാരായണധര്‍മ്മം അഥവാ ശ്രീനാരായണസ്മൃതി' എന്ന പുസ്തകത്തില്‍...

Read more

ബ്രഹ്മവും മദമിളകിയ ആനയും

ഗുരുകുലത്തിലെ ബ്രഹ്മവിദ്യാ ശാസ്ത്രപഠനത്തിനുശേഷം ശിഷ്യന്‍ ഭാരതതീര്‍ത്ഥയാത്ര നടത്തുകയായിരുന്നു. ഉത്സവം നടക്കുന്ന ഒരു അമ്പലത്തിനടുത്തെത്തുമ്പോള്‍ പെട്ടെന്ന് അതാ ഒരാന എതിരെ ഓടിവരുന്നു. 'സര്‍വ്വം ബ്രഹ്മമാണ്, ദ്വന്ദചിന്ത അഥവാ ഭേദബുദ്ധിയാണ്...

Read more
Page 1 of 2 1 2

കൂടുതല്‍ പോസ്റ്റുകള്‍