നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്ഗില്‍ ത്രിവര്‍ണ്ണ പതാക പാറിക്കൂ

ഈ ബ്ലോഗ്ഗിലും ശ്രേയസിലും ഋതുഭേദങ്ങളിലും ബെര്‍ളിത്തരങ്ങളിലും മറ്റും വലതുവശത്ത് മുകളിലായി ഒരു ഇന്ത്യന്‍ പതാക പാറിക്കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ ഒരു ത്രിവര്‍ണ്ണ പതാക നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്ഗിലും വളരെ ...

കേരള ചാറ്റില്‍ നിന്ന് മലയാളം ബ്ലോഗ് ലോകത്തേക്കുള്ള പരിവര്‍ത്തനം

കേരളചാറ്റ് അഥവാ മലയാളികളുടെ ചാറ്റ് റൂം (ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെയുണ്ട്) ആയിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഹരം. പണ്ട് എന്നുപറയുമ്പോള്‍ അത്ര പണ്ടല്ല, ഒരഞ്ചാറു വര്‍ഷം മുമ്പുവരെ എന്നു ...

തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ ആകെയുള്ള ഒരു തുറന്ന പൊതുസ്ഥലമാണ് പാളയം നാപിയര്‍ മ്യൂസിയവുമായി ചേര്‍ന്നുള്ള ചെറിയൊരു പാര്‍ക്കും 'ബോട്ടാണിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡനും'. ഇവിടെയാണ്‌ രാവിലെയും വൈകിട്ടും നഗരവാസികള്‍ നടക്കാനും 'ശുദ്ധവായു' ...

Page 28 of 28 1 27 28

കൂടുതല്‍ പോസ്റ്റുകള്‍