ജാതി പട്ടിക- ഇസ്ലാമതവും ക്രിസ്തുമതവും

castes-islam-christian
ഇറാക്കിലെ സുന്നി തീവ്രവാദികളും ഷിയാ ഭൂരിപക്ഷ സര്‍ക്കാരും തമ്മില്‍ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം തുടരുകയാണല്ലോ. ഇസ്ലാമിലെ തന്നെ ജാതികളായ സുന്നിയും ഷിയായും തമ്മിലാണല്ലോ ഈ യുദ്ധം എന്നുള്ളതിനാല്‍ ഇസ്ലാമതത്തിലും ക്രിസ്തുമതത്തിലും ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെ ജാതികളുണ്ട് എന്നറിയാനൊരു കൌതുകം തോന്നി. ഇത് നോക്കാനായി മാട്രിമോണിയല്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ കയറി നോക്കി, അതായിരിക്കുമല്ലോ എളുപ്പം. അവയില്‍ നിന്നും ലഭ്യമായ ഒരു പട്ടിക ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Castes in Islam / Muslim Castes in Christianity
 1. Sunni Hanafi
 2. Sunni Maliki
 3. Sunni Shafii
 4. Sunni Hanabali
 5. Shia Ithna Asharis
 6. Shia Isma’ilis
 7. Shia Zaidis
 8. Ansari
 9. Arain
 10. Awan
 11. Bohra
 12. Dekkani
 13. Dudekula
 14. Jat
 15. Khoja
 16. Lebbai
 17. Mapila
 18. Maraicar
 19. Memon
 20. Mughal
 21. Pathan
 22. Qureshi
 23. Rajput
 24. Rowther
 25. Sheikh
 26. Siddiqui
 27. Syed

Reference:
christianmatrimony.com

 1. Adventist
 2. Anglican / Episcopal
 3. Apostolic
 4. Assyrian
 5. Assembly of God (AG)
 6. Baptist
 7. Born Again
 8. Brethren
 9. Calvinist
 10. Catholic
 11. Church of God
 12. Church of South India (CSI)
 13. Church of Christ
 14. Congregational
 15. Evangelical
 16. Jacobite
 17. Jehovah’s Witnesses
 18. Jewish
 19. Latin Catholic
 20. Latter day saints
 21. Lutheran
 22. Malankara
 23. Marthoma
 24. Melkite
 25. Mennonite
 26. Methodist
 27. Moravian
 28. Orthodox
 29. Pentecostal
 30. Protestant
 31. Presbyterian
 32. Seventh-day Adventist
 33. Syro Malabar
 34. Syrian Catholic

Reference:
muslimmatrimony.com

ശ്രീ · സാമൂഹികം · 07-07-2014 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *