വായനാദിനം

വായനാദിനം - ജൂണ്‍ 19

ഇന്ന് ജൂണ്‍ 19, വായനാദിനം. കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായിരുന്ന ശ്രീ പി.എൻ.പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂണ്‍ 19 കേരളത്തില്‍ വായനാദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു.

വായനയെക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരുണത്തില്‍ നമുക്ക് ഓര്‍ക്കാം:

വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും.
വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും.

വായിപ്പതൊക്കെയും വിശ്വസിച്ചീടുന്നോന്‍
യാതൊന്നും വായിച്ചിടായ്ക നല്ലൂ.

ശ്രീ · സാമൂഹികം · 19-06-2014 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *