ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രപരിസരം – 2014 ജൂണ്‍ 5നു

ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവും കുളവും ആകാശവും 2014 ജൂണ്‍ 5നു.

ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവും കുളവും ആകാശവും ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായ 2014 ജൂണ്‍ 5നു കാണപ്പെട്ടത്.

ഇന്ന് രാവിലെ മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലുംകുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആകാശം നല്ല നീലനിറത്തില്‍ കാണപ്പെട്ടു. വെള്ളമേഘങ്ങളും മഴമേഘങ്ങളും ആകാശത്ത്‌ തിളങ്ങി. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നതും ഇതേ ദിവസം തന്നെ.  – ഇന്ന്, 2014 ജൂണ്‍ 5, ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില്‍ കൂടി യാത്ര ചെയ്തപ്പോള്‍ യാദൃശ്ചികമായി ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. അപ്പോള്‍ കണ്ട ഈ മനോഹര ചിത്രം പകര്‍ത്തിയെടുത്തു. ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവും കുളവും ആകാശവും ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായ 2014 ജൂണ്‍ 5നു കാണപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്.

ശ്രീ · ക്ഷേത്രം · 05-06-2014 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *