രാമേശ്വരം രാമനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം 1928ല്‍

rameswaram-temple-1928

Ramanathaswamy Temple in Rameswaram, Tamil Nadu, in 1928, photographed by Martin Hürlimann.

1928ല്‍ Martin Hürlimann എടുത്ത ചിത്രം; രാമേശ്വരം രാമനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗോപുരം.

ഈ ചിത്രത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച്‌ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ശ്രീ · ക്ഷേത്രം · 08-05-2014 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *