ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവും പദ്മതീര്‍ത്ഥവും 1928ല്‍

Sree Padmanabhaswamy Temple & Padmatheertham Pond in 1928Sree Padmanabha Temple and Padmatheertham Pond in 1928, photographed by Martin Hürlimann.

1928ല്‍ Martin Hürlimann എടുത്ത ചിത്രം; ശ്രീ പദ്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ ഗോപുരവും പദ്മതീര്‍ത്ഥ കുളവും കുളിക്കടവും കാണാം.

ശ്രീ · ക്ഷേത്രം · 03-05-2014 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *