അഞ്ചാമത് ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍

ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലത്തില്‍ നടക്കുന്ന അഞ്ചാമത് കണ്‍വെന്‍ഷന്റെ ചില ചിത്രങ്ങള്‍.

ശ്രീ · ചിത്രം · 02-05-2014 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *