പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേതത്തിലെ ലക്ഷദീപം

2014 ജനുവരി 14നു ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേതത്തില്‍ നടന്ന ലക്ഷദീപത്തിനു അലങ്കരിച്ച ക്ഷേത്രഗോപുരവും പദ്മനാഭന്റെ രൂപത്തിലുള്ള വൈദ്യുതാലങ്കാരവും പദ്മതീര്‍ത്ഥ കുളത്തില്‍ പ്രതിഫലിച്ചു കാണുന്നു. ഇതേ ദിവസം ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിക്കാനും ഫോട്ടോയെടുക്കാനും തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു.

ശ്രീ · ക്ഷേത്രം · 14-01-2014 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *