അക്ഷയതൃതീയ വാണിജ്യവല്ക്കരിച്ചത് എങ്ങനെ?

2013ലെ അക്ഷയതൃതീയ വില്‍പ്പനയും അതിലെ ഉള്ളുകള്ളികളും ശ്രീ. ജോയ് ആലുക്കാസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ ന്യൂസ്‌ ക്ലിപ്.

ശ്രീ · വീഡിയോ · 29-04-2014 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *