ഡോക്ടര്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ !

Dr. Modi Sarkar – Please use the main entrance (election) to reach him, there is no back door to Modi Sarkar!
ഡോ. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ എന്നൊരു ദന്തഡോക്ടറുടെ ബോര്‍ഡ്. 🙂

dr.modi.sarkar

ശ്രീ · ചിത്രം · 18-04-2014 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *