കണ്ണമ്മൂല തീര്‍ത്ഥാടനം 2015

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ജയന്തി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായ കണ്ണമ്മൂല തീര്‍ത്ഥാടനം 2015ലെ ചില ചിത്രങ്ങള്‍.

ശ്രീ · ചിത്രം · 10-09-2015 · ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *