കണ്ണമ്മൂല തീര്‍ത്ഥാടനം 2015

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ജയന്തി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായ കണ്ണമ്മൂല തീര്‍ത്ഥാടനം 2015ലെ ചില ചിത്രങ്ങള്‍.

ശ്രീ · ചിത്രം · 10-09-2015 · സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജര്‍, ടെക്നോളജി കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്, ബിസിനസ്‌ പ്രോസസ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്, ബ്ലോഗര്‍, ശ്രേയസ് ഫൌണ്ടേഷന്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി എന്നിങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. F T G+ W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 1 =